Symptomen zijn oplossingen van het systeem

Onderlinge conflicten op de werkvloer?
Verlies aan klanten zonder aantoonbare reden?
Vertrouwensbreuk tussen management en personeel?
Blijvende onrust waardoor veranderingsprocessen stagneren?
Gesjoemel, roddel en achterklap en zelfs pesterijen?
Personeel dat er de kantjes vanaf loopt?

Werkwijze

Vaak worden bovenstaande verschijnselen binnen een organisatie als lastig ervaren, temeer omdat symptoombestrijding geen effect heeft. Vanuit de systemische benadering benader ik deze verschijnselen als slimme oplossingen van een systeem dat in zijn voortbestaan bedreigd is geraakt of dreigt te worden. Op dat moment worden namelijk patronen ontwikkelen om het voortbestaan zeker te stellen. Dit kan zelfs ten koste gaan van individuele medewerkers die in dienst van het systeem worden ingezogen op een bepaalde positie binnen de organisatie of geïdentificeerd raken met datgene dat verloren is gegaan of dreigt te gaan.

Als procesadviseur spoor ik samen met de opdrachtgever de goede reden op waarom het gaat zoals het gaat. De volgende twee vragen staan hierbij centraal:
– waarvoor is dit probleem een oplossing?
– voor wie of wat is iemand zo hard aan het werk?

Uit het antwoord op deze vragen ontstaan als vanzelf treffende interventies zodat het systeem de kans krijgt om weer vitaal kan worden.

 

Resultaten

  • Professionele werkrelaties
  • Continuïteit in ontwikkelingsprocessen
  • Inspanningen leiden tot resultaat
  • Transparante communicatie binnen de organisatie
  • Oorspronkelijke opdracht van de organisatie als uitgangspunt van professioneel handelen
  • Laag ziekteverzuim
  • Energieke en vitale werknemers
  • Betrouwbare uitstraling naar klanten

 

 

 

Tarief

Voor advieswerkzaamheden 1-op-1 reken ik €125 per uur exclusief btw.