Patronen transformeren door stil te staan bij jezelf

Ervaar je dat de omgang met je kind moeizaam verloopt?
Blijf je afhankelijk van je ouders, ook al ben je getrouwd?
Heb je regelmatig onbeheersbare emotionele uitbarstingen?
Voel je je slachtoffer van de veranderingen in je organisatie?
Ga je geen intieme relatie aan?
Heb je steeds met dezelfde collega conflicten?
Ben je onzeker over je kwaliteiten?
Heb je het idee dat jij recht hebt op de baan van een ander?

Werkwijze

De opbouw van kortdurende coachingstrajecten van 5 consulten is als volgt:

Verhelderen van de vraag

Verkennen van het familiesysteem of organisatiesysteem
Belangrijke feiten uit deze systemen in relatie tot de vraag

Wat is er zo logisch aan dat het op dit moment gaat zoals het gaat?
Voor welk probleem is dit een oplossing?
Welke rol neem je aan?
Welk patroon herken je?

Wat heeft het systeem nodig om weer tot rust te komen?
Wat versterkt het systeem?
Wat betekent dit voor jou?

Onderstaande technieken kunnen onderdeel zijn van het coachingstraject. Indien wenselijk kan het coachingstraject verlengd worden.

 • Wandeling door het lijf
  Ervaar opnieuw het contact met jezelf. Via je lijfsignalen komt er informatie vrij die vaak onbewust blijft. Je leert de werkelijkheid te zien zoals deze zich op dat moment voordoet. Je leert zonder oordeel en met compassie te aanvaarden wat zich aandient. Je ontwikkelt vertrouwen in de timing en ordening van datgene wat zich in jouw leven wil ontvouwen.
 • Wat je ziet ben je zelf
  Verken de verschillende subpersoonlijkheden die in relatie staan tot het thema dat voor jou belangrijk is. Je ervaart de motivatie om jezelf te beschermen, en spoort daarmee de drijfveer op om een oude overlevingsstrategie in stand te houden, die vaak contraproductief werkt. Je maakt contact met onbekende kwaliteiten in jezelf waardoor een groter handelingsrepertoire ontstaat. Jij bent vervolgens degene die een bewuste keuze maakt, afgestemd op de situatie die zich voordoet.
 • Speelveld van interactiepatronen
  Verken de interactie in een relatie die privé of professioneel veel aandacht en energie van je vraagt. De onderliggende dynamiek wordt blootgelegd en mogelijkheden voor een gezond interactiepatroon openbaren zich. Een interactiepatroon waarin zowel aan jouw behoeften als aan die van de ander wordt tegemoet gekomen.

  Deze werkvorm is bijzonder goed toepasbaar gebleken bij het verkennen van belemmerende interactiepatronen in opvoeding, het onderwijs en de jeugdzorg.
 • Van verstrikking naar verbinding
  Afhankelijk van je vraag wordt je familie of je organisatie als systeem opgesteld om de onderliggende dynamiek van hardnekkige patronen te verkennen. De verstoring wordt opgezocht, zodat je weer contact kunt maken met wie je in essentie bent. Ook kan je vraag leiden tot een keuzeopstelling (als je een besluit moet nemen) of tot een probleemopstelling (als je een praktische vraag hebt). De ervaring leert dat deze werkwijze een diepe uitwerking heeft in de periode na je opstelling.

  Indien nodig of gewenst, kan in een vervolgtraject de vertaalslag worden gemaakt naar de dagelijkse praktijk van leven en/of werken. Kijk voor meer informatie bij de methodiek: in verbinding leven en werken.
 • In verbinding leven en werken
  Dit begeleidingstraject is het vervolg op de individuele opstelling, zoals deze is toegelicht bij bovenstaande methodiek 'van verstrikking naar verbinding'. In dit vervolgtraject wordt de vertaalslag gemaakt naar je dagelijkse praktijk, thuis of op je werk (dit is afhankelijk van je vraag). Indien nodig of gewenst, wordt gebruik gemaakt van video-opnamen. Door je bewust te worden van je reactiepatronen, krijg je een antwoord op de vraag of je je voldoende afstemt op je eigen behoeften en op die van je omgeving. Je leert je handelingsrepertoire te versterken of uit te breiden, passend bij wie jij bent. Je leert niets af, je leert bij!

Resultaten

 • Je ervaart rust en je voelt je ontspannen, ook in je eentje
 • Je beroepsprestatie verbetert en je voelt je competent
 • Je ontwikkelt een verhoogd welbevinden
 • Je bent je bewust van triggers van oude patronen
 • Je ontwikkelt een uitgebreider handelingsrepertoire
 • Je toont persoonlijk leiderschap
 • Je ervaart een betere levenskwaliteit
 • Je voelt je vitaal, veerkrachtig en energiek
 • Je ervaart diepgang in je relatie(s)
 • Je voelt je veilig om kwetsbaar te zijn

Tarief

 • €85 per uur exclusief btw voor particulieren
 • €90 per uur exclusief btw voor beroepskrachten (btw-vrij onder bepaalde voorwaarden)